Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

  

Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

Pieśni Chóru:

1.Bóg jest Początkiem i Końcem

2.Wszechmogący Bóg zasiada na Tronie Pełnym Chwały

1.Bóg jest Początkiem i Końcem

Bóg jest Początkiem, Bóg jest Początkiem, i Końcem, i Końcem, i Końcem. Bóg jest Tym, który sieje, Bóg jest Tym, który sieje, Bóg jest Tym, który sieje, i Tym, który zbiera (Tym, który zbiera). Bóg jest Początkiem i Końcem; Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera.

Bóg jest Początkiem i Końcem; Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera. Bóg jest Początkiem i Końcem; Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera. Bóg staje się ciałem celowo, aby wprowadzić nowy wiek, i oczywiście, gdy wprowadza On nowy wiek, Tym samym zakańcza On wiek poprzedni. Bóg jest Początkiem (Bóg jest Początkiem) i Końcem (i Końcem); to On sam dokonuje Swego dzieła, zatem to On sam musi zakończyć wiek poprzedni. Jest to dowodem, że to On pokonuje szatana (pokonuje szatana) i On podbija świat, dowodem, że to On podbija świat. Ha! Ha! Ha! Ha! Za każdym razem, gdy On Sam dokonuje swojego dzieła pośród ludzi, jest to początek nowej walki. Bez rozpoczęcia nowego dzieła, nie byłoby z pewnością zakończenia starego. A brak zakończenia starego jest dowodem, że walka z szatanem, walka z szatanem nie została jeszcze wygrana.

(Ha!)

Tylko jeśli Sam Bóg pojawi się wśród ludzi i dokona nowego dzieła człowiek będzie mógł całkowicie uwolnić się spod panowania szatana, panowania szatana, i uzyskać nowe życie, nowe życie i nowy początek. W przeciwnym razie, człowiek na zawsze pozostanie w poprzednim wieku i na zawsze żyć będzie pod dawnym panowaniem szatana, pod dawnym panowaniem Szatana. Ha! Ha! Ha! Ha! Z każdym wiekiem wprowadzonym przez Boga

jakaś część człowieka odzyskuje swą wolność, i w ten sposób człowiek zmierza wraz z Bożym dziełem ku nowemu wiekowi. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem tych wszystkich,

którzy podążają za Nim. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem, zwycięstwem tych wszystkich, którzy podążają za Nim. Z każdym wiekiem wprowadzonym przez Boga jakaś część człowieka odzyskuje swą wolność, i w ten sposób człowiek zmierza wraz z Bożym dziełem ku nowemu wiekowi. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem tych wszystkich, którzy podążają za Nim. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem tych wszystkich, którzy podążają za Nim.

Bóg jest Początkiem i Końcem Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera

z artykułu „Tajemnica wcielenia (1)” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”

2.Wszechmogący Bóg zasiada na Tronie Pełnym Chwały

Zwycięski Król zasiada na tronie pełnym chwały. Dokonał On odkupienia, powiódł On wszystkich swych ludzi ku chwale. Wszystkie rzeczy skrywają się w Jego dłoni. Siłą boskiej mądrości i mocy, Zbudował On i umocnił Syjon, zbudował i umocnił Syjon. Siłą Swojego majestatu osądza On ten nikczemny świat, i osądza wszystkie kraje i wszystkie narody, ziemię i morze, i wszystko co w nich żyje, a także tych, którzy są upojeni winem rozwiązłości. Na nich dokona Bóg Swojego osądu.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”


Źródło:

Kościół Boga Wszechmogącego

Zalecenie więcej :

Hymn uwielbienia Boga

Pieśń uwielbienia 題目 : 基督教 - 部落格分类 : 其他話題

Tag : KościółBogaWszechmogącego HymnuwielbieniaBoga Pieśńuwielbienia

留言

發表留言